Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Υποβολή Αιτήσεων έως 20/09/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων έως 01/09/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων από 01/09/2019 έως 15/09/2019 Υποβολή Αιτήσεων από 03/06/2019 έως 12/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Περισσότερες Πληροφορίες : http://mscinautomation.uniwa.gr/index.php/news/prokirixeis/candidate-anouncement1819-3 Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 17/07/2019 Υποβολή Αιτήσεων έως 17/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Εφαρμογές» Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 8/07/2019 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Αίτηση: Αίτηση υποψηφιότητας Σελίδα Μεταπτυχιακού :ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» Σελίδα Τμήματος: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/07/2019 Υποβολή Αιτήσεων από 28/05/2019 έως 24/06/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 22/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 24/06/2019 Υποβολή Αιτήσεων από 27/05/2019 έως 17/06/2019 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Ηλεκτρονική Αίτηση: https://healthcare-management.uniwa.gr/aitisi-pms-2019-2020/ Ενημερωτικός Οδηγός ΠΜΣ: https://healthcare-management.uniwa.gr/enimerotikos-odigos/ Σελίδα Μεταπτυχιακού: ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» Σελίδα Τμήματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...