Επικοινωνία

Προϊσταμένη Τμήματος

Δαλάπα Μαρία

Τηλ.: 2105385118

Email: mdalapa@uniwa.gr

 

Ματθαίου Ζωή

Τηλ.: 2105385117

Email: zmatthaiou@uniwa.gr