Συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑ.Δ.Α. με επισπεύδον άλλο Ίδρυμα

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

4317/τ’ Β/28-9-2018

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μαιευτικής

Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ε.Κ.Π.Α.

 

3165/τ’ Β/1-8-2018

Νοσηλευτικής

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ε.Κ.Π.Α.

4112/τ’ Β/20-9-2018

Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ε.Κ.Π.Α.

3464/τ’ Β/21-8-2018

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Μουσειακές Σπουδές

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Κ.Π.Α.

3278/τ’ Β/8-8-2018

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3644/τ’ Β/27-8-2018