Δ.Π.Μ.Σ. “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Δ.Π.Μ.Σ. “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2020 έως 31/07/2020

Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου