Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική”

Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική”

Υποβολή Αιτήσεων έως 27 Οκτωβρίου 2020

ΠροκήρυξηΠροκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική”

Σελίδα ΤμήματοςΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου