Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»

Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»

Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2020 έως 26/06/2020 (3:00 μ.μ.)

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ηλεκτρονική αίτηση – Πληροφορίες

Σελίδα Μεταπτυχιακού :Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου