Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Υποβολή Αιτήσεων από 15/5/2020 έως και 05/6/2020.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου