Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Υποβολή Αιτήσεων έως  30/6/2020

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου