Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία” – Παράταση

Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία” – Παράταση

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 11/10/2020

Υποβολή Αιτήσεων έως  5/10/2020

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου