Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι από την Δευτέρα 4/5/2020 έως και την Παρασκευή 31/7/2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών είναι η 28η Αυγούστου 2020.

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου