Π.Μ.Σ. «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»

Π.Μ.Σ. «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»

Υποβολή Αιτήσεων από 26/10/2020 έως 15/01/2021

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

Αίτηση υποψηφιότητας

Φόρμα Συστατικής επιστολής

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου