Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία”

Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία”

Υποβολή Αιτήσεων έως  12/10/2020

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα  Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας 

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου