Συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ελληνικά Πανεπιστήμια και επισπεύδον ίδρυμα το ΠΑ.Δ.Α.

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκησης Τουρισμού

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3988/τ’ Β/14-9-2018

4725/τ’ Β/22-10-2018

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3782/τ’ Β/14-10-2019

4465/τ’ Β/9-12-2019

4401/τ’ Β/6-10-2020

1520/τ’ Β/22-4-2020

4401/τ’ Β/6-10-2020

Βιοϊατρικών Επιστημών

Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.  ΚΑΙ  ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

5312/τ’ B/27-11-2018

1369/τ’ Β/22-4-2019

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ  ΑΣΠΑΙΤΕ

3068/τ’ B/31-7-2019

3287/τ’ Β/27-8-2019

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3484/τ’ Β/21-8-2018

3080/τ’ Β/24-7-2020

4726/τ’ Β/22-10-2018

3080/τ’ Β/24-7-2020