Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία” – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία” – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2021

Υποβολή Αιτήσεων από 10/05/2021 έως 20/06/2020

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Δημόσια Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου