Π.Μ.Σ. “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία” – Παράταση

Π.Μ.Σ. “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία” – Παράταση

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως  7/10/2020

Υποβολή Αιτήσεων έως  5/10/2020

Προκήρυξη :Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού: Π.Μ.Σ. “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία”

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου