Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Υποβολή Αιτήσεων έως 10/7/2020 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2020 έως 31/07/2020 Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου...

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι από την Δευτέρα 4/5/2020 έως και την Παρασκευή 31/7/2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών είναι η 28η Αυγούστου 2020. Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό...

Υποβολή Αιτήσεων από 15/5/2020 έως και 05/6/2020. Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2020 έως 26/06/2020 (3:00 μ.μ.) Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Ηλεκτρονική αίτηση - Πληροφορίες Σελίδα Μεταπτυχιακού :Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου...

Υποβολή αιτήσεων από 06-05-2020 έως 15-06-2020 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Σελίδα Μεταπτυχιακού:  Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Σελίδα Τμήματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου...

Υποβολή αιτήσεων από 22.04.2020 έως 02-05-2020 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου...

Υποβολή αιτήσεων από 10.03.2020 έως 09-05-2020 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας – M.Sc in Finance and Shipping Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή αιτήσεων έως  22-02-2020. Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (εαρινό) Σελίδα Μεταπτυχιακού : Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων έως 16/02/2020 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εαρινό Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Περισσότερες Πληροφορίες : http://mscinautomation.uniwa.gr/  Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...