Προκηρύξεις Π.Μ.Σ.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/07/2019 Υποβολή Αιτήσεων από 28/05/2019 έως 24/06/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 22/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου  ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 24/06/2019 Υποβολή Αιτήσεων από 27/05/2019 έως 17/06/2019 Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Ηλεκτρονική Αίτηση: https://healthcare-management.uniwa.gr/aitisi-pms-2019-2020/ Ενημερωτικός Οδηγός ΠΜΣ: https://healthcare-management.uniwa.gr/enimerotikos-odigos/ Σελίδα Μεταπτυχιακού: ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» Σελίδα Τμήματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 31/07/2019 και από 02/09/2019 έως 13/09/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιατρική Σχολή...

Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 01/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/06/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας–M.Sc in Finance and Shipping» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομική Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 13/05/2019 έως 05/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 31/07/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό - Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 03/06/2019 έως 28/06/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...

Υποβολή Αιτήσεων από 18/04/2019 έως 31/05/2019 Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου...