Αυτοδύναμα και Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑ.Δ.Α.

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων

3484/τ’ Β/21-8-2018

4771/τ’ Β/25-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

3463/τ’ B/21-8-2018

4825/τ’ Β/30-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3307/τ’ B/10-8-2018

4721/τ’ Β/22-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ  

3484/τ’ B/21-8-2018

615/τ’ Β/17-2-2021

4703/τ’ Β/22-10-2018

615/τ’ Β/17-2-2021

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

3962/τ’ Β/12-9-2018

 4053/τ’ Β/22-9-2020

4722/τ’ Β/22-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

3235/τ’ Β/7-8-2018

3036/τ’ Β/9-7-2021

4692/τ’ Β/19-10-2018

3036/τ’ Β/9-7-2021

Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας

3191/τ’ Β/2-8-2018

3036/ τ’ Β/9-7-2021

4754/τ’ Β/24-10-2018

3036/ τ’ Β/9-7-2021

Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία

3994/τ’ Β/4-11-2019

3553/τ’ Β/27-8-2020

3718/τ’ Β/7-9-2020

5681/τ’ Β/07-12-2021

Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης

(ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

4808/ τ’ Β/19-10-2021

 5220/τ’ Β/11-10-2021

Διοίκησης Τουρισμού, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και  τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

4319/τ’ Β/12-8-2022 

 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία  

3308/τ’ Β/10-8-2018

647/τ’ Β/15-02-2022 (επανίδρυσης)

4755/τ’ Β/24-10-2018

1336/τ’ Β/23-03-2022 (επανίδρυσης)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

Βιοϊατρικών Επιστημών

 

 

 

 

Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

3306/τ’ Β/10-8-2018

4827/τ’ Β/30-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων

2205/τ’ Β/6-6-2020

1388/τ’ Β/8-4-2021

2935/τ’ Β/17-7-2020

1388/τ’ Β/8-4-2021

5681/τ’ Β/07-12-2021

Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση 

4462/τ΄Β/9-10-2020

5972/τ’ Β/31-12-2020

Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας

2515/τ’ Β/14-6-2021

3830/τ’ Β/17-8-2021

3754/τ’ Β/13-8-2021

Κλινική Οπτομετρία και Όραση

2495/τ’ Β/20-05-2022

4286/τ’ Β/11-08-2022

Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

 

 

 

Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων (Διατμηματικό)

(Παλαιός τίτλος: Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων)

3205/τ’ Β/23-06-2022 (ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ)

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής

Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα -Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας (Διατμηματικό)

5542/τ. Β’/17-12-2020

952/τ. Β’/11-3-2021

Μαιευτικής

Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

4302/τ’ B/28-9-2018

2997/τ’ Β/10-06-2022

4965/τ’ Β/7-11-2018

2997/τ’ Β/10-06-2022

3400/τ’ Β/01-7-2022

Νοσηλευτικής

Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών.  

3312/τ’ Β/10-8-2018

4907/τ’ Β/2-11-2018

Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

3310/τ’ Β/10-8-2018

2967/τ’ Β/10-6-2022

4720/τ’ Β/22-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

2907/τ’ Β/08-06-2022

Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική  Δημόσιας Υγείας

3962/τ’ Β/12-9-2018

3831/τ’ Β/17-8-2021

4906/τ’ Β/2-11-2018

3831/τ’ Β/17-8-2021

5681/τ’ Β/07-12-2021

Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

2376/τ’ Β/19-6-2019

3151/τ’ Β/8-8-2019

5681/τ’ Β/07-12-2021

Φυσικοθεραπείας

Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

3484/τ’ Β/21-8-2018

786/τ’ Β/11-3-2020

4719/τ’ Β/22-10-2018

378/τ’ Β/12-2-2019

776/τ’ Β/10-3-2020

5818/τ’ Β/13-12-2021

 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

 

 

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας 

4163/τ’ Β/28-9-2020

5093/τ’ Β/18-11-2020

Προαγωγή της Υγείας στην Τρίτη Ηλικία

4163/τ’ Β/28-9-2020

5124/τ’ Β/19-11-2020

Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

2116/τ’ Β/21-5-2021

3157/ τ. Β’/19-07-2021

Environmental health and communication in general and special education and training

(Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση)

2495/τ’ Β/20-05-2022

3158/τ. Β’/22-6-2022

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Δημόσιας Υγείας

Ειδίκευση 1: Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας 
Ειδίκευση 2: Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
Ειδίκευση 3: Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγεία 

3988/τ’ Β/17-9-2020

5183/τ’ Β/24-11-2020

Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία

Ειδίκευση 1: Επαγγελματική Υγεία

Ειδίκευση 2: Υγιεινή Περιβάλλοντος

 

4031/τ’ Β/21-9-2020

5134/τ’ Β/19-11-2020

Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Ειδίκευση 1: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας.

Ειδίκευση 2: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας.

 

4061/τ’ Β/21-9-2020

5170/τ’ Β/23-11-2020

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία

2306/τ’ Β/1-6-2021

3094/ τ. Β’/14-7-2021

5818/τ’ Β/13-12-2021

Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας

 

Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing

3191/τ’ Β/2-8-2018

4881/τ’ Β/1-11-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Animation (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)

4060/τ’ Β/22-9-2020

5125/τ’ Β/19-11-2020

5681/τ’ Β/07-12-2021

Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

3484/τ’ Β/21-8-2018

5578/τ’ Β/12-12-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός

3257/τ’ Β/8-8-2018

4851/τ’ Β/31-10-2018

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Επιστήμη Οίνου και Ζύθου

(Ειδικεύσεις: Οίνος και Ζύθος)

3309/τ’ Β/10-8-2018 

3899/τ’ Β/7-9-2018

4724/τ’ Β/22-10-2018

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

3235/τ’ Β/7-8-2018

4758/τ’ Β/24-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

 

Γεωχωρικές Τεχνολογίες

3307/τ’ Β/10-8-2018

 

4718/τ’ Β/22-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Διαχείριση Γης και Real Estate

4649/ τ’ Β/08-10-2021

 5035/τ’ Β/1-11-2021

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων

3312/τ’ Β/10-8-2018

4852/τ’ Β/31-10-2018

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω έρευνας

2694/τ’ Β/9-7-2018

4905/τ’ Β/2-11-2018

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

3306/τ’ Β/10-8-2018

4883/τ’ Β/1-11-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης

3257/τ’ Β/8-8-2018

4879/τ’ Β/1-11-2018

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

3214/τ’ Β/6-8-2018

4908/τ’ Β/2-11-2018

3536/τ’ Β/26-8-2020

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση (Διατμηματικό)

(παλαιός τίτλος Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Ελέγχου)

1104/τ. Β’/22-3-2021

(4824/τ. Β’/30-10-2018)

1387/τ. Β/8-4-2021

(5579/τ. Β’/12-12-2018)

Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

Προηγμένα Συστήματα & Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

3309/τ’ Β/10-8-2018

 3899/τ’ Β/7-9-2018

 

 

4826/ τ’ Β/30-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

647/τ’ Β/15-02-2022

 

Biomedical Engineering and Technology (Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία)

6019/τ’ Β/20-12-2021

444/τ’ Β/07-02-2022

Ναυπηγών Μηχανικών

 

Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

3311/τ’ Β/10-8-2018

 

4770/τ’ Β/25-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

 

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

 

Πληροφορική και Εφαρμογές

3484/τ’ Β/21-8-2018

4756/τ’ Β/24-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

3463/τ’ Β/21-8-2018

4812/τ’ Β/30-10-2018

Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών

2306/τ’ Β/1-6-2021

3093/τ. Β’/14-7-2021

5681/τ’ Β/07-12-2021

Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων

3865/τ’ Β/19-8-2021

4826/τ. Β’/19-10-2021

5681/τ’ Β/07-12-2021

 

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

 

 

 

Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

3214/τ’ Β/6-8-2018

4753/τ’ Β/24-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Μη Επανδρωμένα  Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα

2162/τ’ Β/25-5-2021

3801/τ’ Β/17-8-2021

Circular Economy and sustainability strategie (Κυκλική Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας )

3041/τ’ Β/17-06-2022

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Πολιτικών Μηχανικών

 

Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη

(παλαιός τίτλος: Δομοστατικά Έργα)

4418/τ’ Β/7-10-2020

(3191/τ’ Β/2-8-2018)

4418/τ. Β/7-10-2020

(4882/τ’ Β/1-11-2018)

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων

(παλαιός τίτλος: Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα)

3036/ τ’ Β/9-7-2021

3308/τ’ Β/10-8-2018

3800/τ’ Β/17-8-2021

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

1499/τ’ Β/21-4-2020

4167/τ’ Β/28-9-2020

 5445/τ’ Β/21-10-2022

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

 

 

4626/ τ’ Β/6-10-2021

 

 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 

Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

3735/τ’ Β/31-8-2018

4803/τ’ Β/29-10-2018

5681/τ’ Β/07-12-2021

Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

598/τ’ Β/26-2-2019

 

1256/τ’ Β/12-4-2019

5681/τ’ Β/07-12-2021

Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική

 786/τ’ Β/11-3-2020

 3039/τ’ Β/22-7-2020

2433/τ’ Β/7-6-2021

5681/τ’ Β/07-12-2021