Αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑ.Δ.Α.

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων

3484/τ’ Β/21-8-2018

4771/τ’ Β/25-10-2018

Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

3463/τ’ B/21-8-2018

4825/τ’ Β/30-10-2018

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3307/τ’ B/10-8-2018

4721/τ’ Β/22-10-2018

Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ  

3484/τ’ B/21-8-2018

4703/τ’ Β/22-10-2018

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

3962/τ’ Β/12-9-2018

4722/τ’ Β/22-10-2018

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

3235/τ’ Β/7-8-2018

4692/τ’ Β/19-10-2018

Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας

3191/τ’ Β/2-8-2018

4754/τ’ Β/24-10-2018

Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία

3994/τ’ Β/4-11-2019

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία  

3308/τ’ Β/10-8-2018

4755/τ’ Β/24-10-2018

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Βιοϊατρικών Επιστημών

Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

3306/τ’ Β/10-8-2018

4827/τ’ Β/30-10-2018

Μαιευτικής

Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

4302/τ’ B/28-9-2018

4965/τ’ Β/7-11-2018

Νοσηλευτικής

Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών.  

 

3312/τ’ Β/10-8-2018

4907/τ’ Β/2-11-2018

Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

3310/τ’ Β/10-8-2018

4720/τ’ Β/22-10-2018

Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική  Δημόσιας Υγείας

3962/τ’ Β/12-9-2018

4720/τ’ Β/22-10-2018

Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική
Ειδίκευση 1: Παθολογική Νοσηλευτική
Ειδίκευση 2: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ειδίκευση 3: Γεροντολογική Νοσηλευτική

2376/τ’ Β/19-6-2019

3151/τ’ Β/8-8-2019

Φυσικοθεραπείας

Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

3484/τ’ Β/21-8-2018

4719/τ’ Β/22-10-2018

& 378/τ’ Β/12-2-2019

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 60 Ν. 4610/2019

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία

Άρθρο 60 Ν. 4610/2019

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 60 Ν. 4610/2019

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4485/17

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης

6170/τ’ Β/31-12-2018

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας

Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing

3191/τ’ Β/2-8-2018

4881/τ’ Β/1-11-2018

Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

3484/τ’ Β/21-8-2018

5578/τ’ Β/12-12-2018

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός

3257/τ’ Β/8-8-2018

4851/τ’ Β/31-10-2018

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Επιστήμη Οίνου και Ζύθου

Κατεύθυνση 1: Οίνος

Κατεύθυνση 2: Ζύθος

3309/τ’ Β/10-8-2018 &

3899/τ’ Β/7-9-2018

4724/τ’ Β/22-10-2018

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

3235/τ’ Β/7-8-2018

4758/τ’ Β/24-10-2018

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Γεωχωρικές Τεχνολογίες

3307/τ’ Β/10-8-2018

4718/τ’ Β/22-10-2018

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων

3312/τ’ Β/10-8-2018

4852/τ’ Β/31-10-2018

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω έρευνας

2694/τ’ Β/9-7-2018

4905/τ’ Β/2-11-2018

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

3306/τ’ Β/10-8-2018

4883/τ’ Β/1-11-2018

Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης

3257/τ’ Β/8-8-2018

4879/τ’ Β/1-11-2018

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

3214/τ’ Β/6-8-2018

4908/τ’ Β/2-11-2018

Μηχανικών Βιοιατρικής

Προηγμένα Συστήματα & Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

3309/τ’ Β/10-8-2018 &
3899/τ’ Β/7-9-2018

4826/τ’ Β/30-10-2018

Ναυπηγών Μηχανικών

 

Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

3311/τ’ Β/10-8-2018

4770/τ’ Β/25-10-2018

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Πληροφορική και Εφαρμογές

3484/τ’ Β/21-8-2018

4756/τ’ Β/24-10-2018

Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

3463/τ’ Β/21-8-2018

4812/τ’ Β/30-10-2018

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

3214/τ’ Β/6-8-2018

4753/τ’ Β/24-10-2018

Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Ελέγχου

4824/τ’ Β/30-10-2018

5579/τ’ Β/12-12-2018

Πολιτικών Μηχανικών

Δομοστατικά Έργα

3191/τ’ Β/2-8-2018

4882/τ’ Β/1-11-2018

Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα

3308/τ’ Β/10-8-2018

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

3735/τ’ Β/31-8-2018

4803/τ’ Β/29-10-2018

Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

598/τ’ Β/26-2-2019

1256/τ’ Β/12-4-2019